Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu
Wystawa malarstwa Janusza Oskara Knorowskiego 8 - 28 listopada 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janusz Oskar Knorowski urodził się w 1964 roku w Częstochowie. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni malarstwa prof. Ludwika Maciąga, rysunku prof. Wiesława Szamborskiego, rzeźby prof. Adama Myjaka. W 1988 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Od 1989 pracuje na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie oraz pracownię malarstwa na Wydziale Sztuka Nowych Mediów w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

 
W Galerii na Piętrze w dniach 06 listopada - 3 grudnia 2014 r. można oglądać wystawę poplenerowa „Sieradzkie impresje”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 06 – 30 listopada 2014 r. prezentowana jest w „Galerii na Piętrze” wystawa poplenerowa „Sieradzkie impresje”, będąca plonem V Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego, który odbył się w maju bieżącego roku w sieradzkim klasztorze pod opieką i z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Urszulanek.

W wystawie biorą udział: Marek Andała (Kazimierz Dolny), Andrzej Borowski (Żywiec), Jacek Frąckiewicz (Widawa), Małgorzata Kacperek (Mysłowice), Andrzej Kacperek (Mysłowice), Tomasz Klimczyk (Sieradz), Paweł Kotowicz (Kraków), Tomasz Lubaszka (Częstochowa), Krzysztof Nowak (Zduńska Wola), Halina Nowicka (Sieradz).

 
Wystawa malarstwa Zenona Windaka pt. "UKŁADY I KONEKSJE" 4 - 29 października 2014 r.

 

Zenon Windak, rocznik 1954, jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1981 r. Pracę doktorską obronił w macierzystej uczelni w 2001 r.

Ma na swoim koncie wystawy indywidualne w Krakowie, Katowicach, Szczecinie, Kamionie, Częstochowie, Wieluniu, kilkadziesiąt prezentacji zbiorowych oraz liczne nagrody i wyróżnienia, min. na Salonie Zimowym w Radomiu, Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Konkursie im. J. Spychalskiego w Poznaniu, „Bielskiej Jesieni” w Bielsku-Białej.

 
Wystawa poplenerowa Otwartego Pleneru Malarskiego zatytułowana „Powiat Sieradzki w malarstwie” 13 - 14 września 2014 r.

 

W dniu 13 września 2014 r. w holu budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu została otwarta wystawa poplenerowa Otwartego Pleneru Malarskiego zatytułowana „Powiat Sieradzki w malarstwie”, prezentowana w ramach programu V Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego ZDROWIE.

W wystawie wzięli udział artyści malarze z Gminy i Miasta Błaszki, Gminy Brąszewice, Gminy Brzeźnio, Gminy Burzenin, Gminy Goszczanów, Gminy Klonowa, Gminy i Miasta Warty, Gminy Wróblew oraz Gminy i Miasta Złoczew, prezentując różnorodne w formie i treści prace malarskie, związane tematycznie z własną gminą a tym samym z powiatem sieradzkim.

 
Wystawa malarstwa, fotografii i rzeźby Moniki Rogalskiej pt. PODRÓŻ DO WNĘTRZA w dniach 6 - 26 września 2014 r.

Zapraszamy na wystawę malarstwa, fotografii i rzeźby Moniki Rogalskiej, zatytułowaną „Podróż do wnętrza”.

Monika Rogalska urodziła się w 1976 r. w Sieradzu. Studiowała w ASP w Łodzi. Dyplom przygotowywała w pracowniach dr hab. Włodzimierza Morawskiego (malarstwo) oraz adi. Leokadii Bartoszko (fotografia); Praca dyplomowa pod tytułem „Kabalistyczne elementy w sztuce” pod kierunkiem prof. Grzegorza Sztabińskiego; Nagroda Rektora ASP  - DYPLOM ROKU 2003.

Otrzymała Stypendium Rządu Włoskiego (2006-2007) i studiowała w LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI, Florencja, Włochy.

 
Wystawa „Przegląd współczesnej litografii polskiej” 22 lipca - 27 sierpnia 2014 r.

 

W dniach 22 lipca – 27 sierpnia 2014 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu zaprasza do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Przegląd współczesnej litografii polskiej”.

Uczestniczy w niej 69 artystów grafików z całego kraju, którzy, tworząc w trudnej technice litografii, prezentują szerokie spektrum możliwości warsztatowych, zróżnicowane efekty plastyczne, rozmaitość rozwiązań. tematycznych i formalnych. Wystawa dowodzi, iż technika litografii, pomimo popularności technik komputerowych, nie zanika, przeciwnie: stawia artystom nowe wyzwania i otwiera nowe twórcze perspektywy.

Wideo z wystawy dzięki STR.

Wideo z wernisażu Przeglądu Współczesnej Litografii Polskiej w BWA w Kielcach. 2013 r.

 
Wystawa malarstwa i rysunku Tadeusza Majdy pod tytułem "SIERADZKIE SENTYMENTY" 7 - 27 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Majda, urodzony w 1946 r. w Nowej Wsi niedaleko Sieradza, malarz, rysownik, grafik, scenograf filmowy i telewizyjny, wykładowca, ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od 1975 r. był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, gdzie pracował do końca życia.

 

 
W dniu 31 maja 2014 r. odbyły się XXII MURALIA pod hasłem "Warta - rzeka życia".

 

 

 

 

 

 

W dniu 31 maja 2014 r. (sobota) do południa odbył się konkurs XXII MURALIA pod hasłem "Warta - rzeka życia". W malowaniu prac na murze przy Ogrodowej udział wzieły 22 drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz  reprezentacje ośrodków kultury.

Zobacz fotoreportaż z Muraliów 2014.

Relacja wideo dzięki STR.

 

 
Wystawy grafiki Katarzyny Nowak - Kiminki i obiektów Vesy Kiminki pod wspólnym tytułem: ZDERZENIA PRZYPADKOWE 10 - 30 maja 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie wystawy pod wspólnym tytułem „Zderzenia przypadkowe”. Pierwsza z nich to wystawa grafiki Katarzyny Nowak – Kiminki, sieradzanki, absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, obecnie mieszkającej w Finlandii, druga – to prezentacja obiektów Vesy Kiminki, Fina, artysty pobierającego nauki w Finlandii, Polsce i Rosji, prywatnie męża Katarzyny.

 
Wystawa malarstwa J. Agaty Kałużewskiej, zatytułowana „Czas podróży” 12 kwietnia - 2 maja 2014 r.


Artystka urodziła się w 1966 r., jest absolwentką warszawskiej ASP, którą ukończyła w 1989 r.

Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem a także nauczaniem.

Od 2013 r. jest współzałożycielem oraz prezesem Fundacji Promocji Sztuki ArtAffera. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne w Poznaniu, Sieradzu, Strońsku, Zduńskiej Woli, Łodzi.

O WYSTAWIE. Wideo dzięki STR.

 
Wystawa małych form grafiki Andrzeja Gieragi 15 marca - 4 kwietnia 2014 r.


Artysta urodził się w 1934 roku. W latach 1965-1970 studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1971 roku. W latach 1971 – 2005 był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni.

 
Wystawa malarstwa Tomasza Klimczyka pod tytułem "RAZ DWA" 8 - 28 lutego 2014 r.

 

 

Tomasz Klimczyk, absolwent krakowskiej ASP, od 2000 r. zamieszkały w Sieradzu, wniósł do naszego miasta i rodzimej, sieradzkiej sztuki specyficzny krakowski klimat i koloryt. Aktywnie uczestniczy we wszystkich lokalnych przedsięwzięciach artystycznych a także w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych.

 
Wystawa malarstwa Haliny Nowickiej pod tytułem "RAZ DWA" 8 - 28 lutego 2014 r.

 

Halina Nowicka, sieradzanka, absolwentka łódzkiej ASP ma na swoim koncie udział w licznych plenerach i wystawach poplenerowych, wystawach środowiskowych, konkursach ogólnopolskich (w 1997 roku zdobyła I Nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Triennale z Martwą Naturą”).