Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu
Wystawa „Przegląd współczesnej litografii polskiej” 22 lipca - 27 sierpnia 2014 r.

 

W dniach 22 lipca – 27 sierpnia 2014 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu zaprasza do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Przegląd współczesnej litografii polskiej”.

Uczestniczy w niej 69 artystów grafików z całego kraju, którzy, tworząc w trudnej technice litografii, prezentują szerokie spektrum możliwości warsztatowych, zróżnicowane efekty plastyczne, rozmaitość rozwiązań. tematycznych i formalnych. Wystawa dowodzi, iż technika litografii, pomimo popularności technik komputerowych, nie zanika, przeciwnie: stawia artystom nowe wyzwania i otwiera nowe twórcze perspektywy.

Wideo z wystawy dzięki STR.

Wideo z wernisażu Przeglądu Współczesnej Litografii Polskiej w BWA w Kielcach. 2013 r.

 
Wystawa malarstwa i rysunku Tadeusza Majdy pod tytułem "SIERADZKIE SENTYMENTY" 7 - 27 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Majda, urodzony w 1946 r. w Nowej Wsi niedaleko Sieradza, malarz, rysownik, grafik, scenograf filmowy i telewizyjny, wykładowca, ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od 1975 r. był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, gdzie pracował do końca życia.

 

 
W dniu 31 maja 2014 r. odbyły się XXII MURALIA pod hasłem "Warta - rzeka życia".

 

 

 

 

 

 

W dniu 31 maja 2014 r. (sobota) do południa odbył się konkurs XXII MURALIA pod hasłem "Warta - rzeka życia". W malowaniu prac na murze przy Ogrodowej udział wzieły 22 drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz  reprezentacje ośrodków kultury.

Zobacz fotoreportaż z Muraliów 2014.

Relacja wideo dzięki STR.

 

 
Wystawy grafiki Katarzyny Nowak - Kiminki i obiektów Vesy Kiminki pod wspólnym tytułem: ZDERZENIA PRZYPADKOWE 10 - 30 maja 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie wystawy pod wspólnym tytułem „Zderzenia przypadkowe”. Pierwsza z nich to wystawa grafiki Katarzyny Nowak – Kiminki, sieradzanki, absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, obecnie mieszkającej w Finlandii, druga – to prezentacja obiektów Vesy Kiminki, Fina, artysty pobierającego nauki w Finlandii, Polsce i Rosji, prywatnie męża Katarzyny.

 
Wystawa malarstwa J. Agaty Kałużewskiej, zatytułowana „Czas podróży” 12 kwietnia - 2 maja 2014 r.


Artystka urodziła się w 1966 r., jest absolwentką warszawskiej ASP, którą ukończyła w 1989 r.

Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem a także nauczaniem.

Od 2013 r. jest współzałożycielem oraz prezesem Fundacji Promocji Sztuki ArtAffera. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne w Poznaniu, Sieradzu, Strońsku, Zduńskiej Woli, Łodzi.

O WYSTAWIE. Wideo dzięki STR.

 
Wystawa małych form grafiki Andrzeja Gieragi 15 marca - 4 kwietnia 2014 r.


Artysta urodził się w 1934 roku. W latach 1965-1970 studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1971 roku. W latach 1971 – 2005 był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni.

 
Wystawa malarstwa Tomasza Klimczyka pod tytułem "RAZ DWA" 8 - 28 lutego 2014 r.

 

 

Tomasz Klimczyk, absolwent krakowskiej ASP, od 2000 r. zamieszkały w Sieradzu, wniósł do naszego miasta i rodzimej, sieradzkiej sztuki specyficzny krakowski klimat i koloryt. Aktywnie uczestniczy we wszystkich lokalnych przedsięwzięciach artystycznych a także w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych.

 
Wystawa malarstwa Haliny Nowickiej pod tytułem "RAZ DWA" 8 - 28 lutego 2014 r.

 

Halina Nowicka, sieradzanka, absolwentka łódzkiej ASP ma na swoim koncie udział w licznych plenerach i wystawach poplenerowych, wystawach środowiskowych, konkursach ogólnopolskich (w 1997 roku zdobyła I Nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Triennale z Martwą Naturą”).

 
Wystawa zbiorowa malarstwa i rzeźby pod tytułem Φ 51 10 - 31 stycznia 2014 r.


Wystawa zbiorowa malarstwa, rysunku i rzeźby grupy twórców, których w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku połączyła przyjaźń i wspólna nauka w Liceum Plastycznym w Kielcach. Do grupy należą: Adam Gugała, Tomasz Bachanek, Andrzej Brzegowy, Mirosław Kołsut (zmarły w 2009 roku), Krzysztof Nowak, Maciej Sobierajski, Ireneusz Woliński.

 
Wystawa malarstwa Jarosława Lewery pt. Foto - Realizm 7 - 27 grudnia 2013 r.


Artysta, urodzony w 1972, mieszka w Pabianicach. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w pracowni malarstwa i rysunku.

Ma na swoim koncie 12 wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach zbiorowych i konkursach, gdzie zdobywał nagrody i wyróżnienia, między innymi w organizowanych przez BWA w Sieradzu kolejnych edycjach „Triennale z Martwą Naturą”.

 
Wystawa pokonkursowa XVIII Konkursu Fotografii WP "FOTO 2013" 19 - 29 listopada 2013 r.


Na wystawie pokonkursowej XVIII Konkursu Fotografii WP „FOTO 2013” zaprezentowano pojedyncze prace oraz zestawy fotografii o tematyce wojskowej 49 uczestników konkursu, w tym prace nagrodzone i wyróżnione.

 
GALERIA NA PIĘTRZE - Wystawa malarstwa Jana Trojana ze zbiorów BWA w Sieradzu 7 listopada- 30 grudnia 2013 r.


Zapraszamy na wystawę malarstwa
Jana Trojana – obrazów olejnych ze zbiorów własnych BWA.

Jan Trojan urodził się w 1949 r. w Ruścu. Studiował na Wydziale Projektowania Ubioru i Tkaniny w PWSSP w Łodzi. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Romana Modzelewskiego i w pracowni projektowania druku na tkaninie prof. Marii Zielińskiej w 1974 r.

 
Wystawa premierowa 12 października - 7 listopada 2013 r.


Wystawa interdyscyplinarna KATARZYNY GERLACZYŃSKIEJ "STILL-ALIVE" w dniach 12 października - 7 listopada 2013 r.

Artystka urodziła się w 1982 roku w Olsztynie. Mieszka i tworzy w Koszalinie. Jest absolwentką Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, który ukończyła w 2008 r. Uprawia malarstwo, rysunek, instalację, fotografię i grafikę użytkową.