Wystawa pokonkursowa XVIII Konkursu Fotografii WP "FOTO 2013" 19 - 29 listopada 2013 r.


Na wystawie pokonkursowej XVIII Konkursu Fotografii WP ?FOTO 2013? zaprezentowano pojedyncze prace oraz zestawy fotografii o tematyce wojskowej 49 uczestników konkursu, w tym prace nagrodzone i wyróżnione.

Autorami zdjęć są fotograficy działający lub współpracujący z wojskowymi ośrodkami kultury, reprezentujący Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Żandarmerię Wojskową, Wojska Specjalne, Marynarkę Wojenną RP, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwo Garnizonu Warszawa.

 

Podczas trwania wernisażu wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia.

Patronat Honorowy nad imprezą, będącą częścią przeglądu twórczości plastycznej i filmowej WP, sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego, Starosta Powiatu Sieradzkiego, Prezydent Miasta Sieradza oraz Burmistrz Gminy i Miasta Warta.

Wystawa czynna będzie do 29 listopada 2013 r.