Biuro Wystaw Artystycznych

Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu (BWA), pełniące rolę galerii sztuki, utworzone zostało na mocy decyzji wojewody sieradzkiego z dnia 30 lipca 1975 r. 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju uzyskało status powiatowej instytucji kultury. W latach 1975 - 1989 mieściło się w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2; od 1989 r. ma swą siedzibę w odremontowanym i zaadaptowanym na ten cel zabytkowym budynku "Dawnego Zajazdu Pocztowego" z XIX w. przy ul. Kościuszki 3. BWA finansowane jest z budżetu powiatu sieradzkiego oraz budżetu centralnego. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie statutu. Jest jedyną profesjonalną galerią sztuki na terenie dawnego województwa sieradzkiego. Celem działalności BWA jest prezentowanie i promowanie polskiej profesjonalnej twórczości plastycznej, edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki oraz upowszechnianie współczesnych sztuk plastycznych. Zadania te realizowane są poprzez:
- organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych, plenerów malarskich, prezentacji i konkursów. - wydawanie i gromadzenie publikacji związanych z propagowaniem sztuk plastycznych. - popularyzowanie wiedzy o sztuce w środowisku młodzieży szkolnej przy pomocy pogadanek, prelekcji, spotkań autorskich. - gromadzenie i prezentowanie zbiorów polskiego malarstwa współczesnego. - dokumentowanie wydarzeń artystycznych z obszaru regionu sieradzkiego.

BWA prezentuje rocznie 12 wystaw premierowych zarówno uznanych twórców w różnych dziedzinach artystycznych jak i debiutantów. W latach 1975 - 2004 w salach BWA zorganizowano około 400 wystaw premierowych z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku, ceramiki, tkaniny artystycznej, szkła, fotografii i plakatu. Prezentowano dorobek takich twórców jak: Tadeusz Brzozowski (1999 r.), Bronisław Chromy (2004 r.), Jan Cybis (1995 r.), Jerzy Duda Gracz (w 1989 r. - wystawa inaugurująca nową siedzibę BWA oraz w 1995 r.), Stasys Eidrigievicius (1991 r.), Władysław Hasior (1992 r.), Eryk Lipiński, Zbysław Marek Maciejewski (w 1996 r.), Franciszek Maśluszczak (1991 r.), Jerzy Nowosielski (w 1997 r.), Leszek Rózga (2002 r.), Andrzej Strumiłło (1994 r.), Stanisław Wejman (1993 r.), Józef Wilkoń (1994 r.), Leon Wyczółkowski (1994 r.) oraz wielu innych na pokazach indywidualnych i zbiorowych.

Znaczące imprezy zorganizowane przez BWA o zasięgu ogólnopolskim to Ogólnopolski Konkurs na Plakat pod hasłem "Przywróćmy Życie Warcie", który odbył się w 1985 r.; Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w 10-lecie województwa sieradzkiego (1985 r.) oraz Ogólnopolski Konkurs Malarski "Triennale z Martwą Naturą" odbywający się pod patronatem Ministra Kultury (1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018).
Corocznie w latach 1976 - 1998 odbywały się na terenie województwa sieradzkiego (w Sieradzu. Łasku, Poddębicach, Działoszynie, Zduńskiej Woli, Kamionie) ogólnopolskie plenery plastyczne pod hasłem "Gdzieś w Środku Polski", które miały na celu artystycznymi środkami wyrazu utrwalić odrębność architektoniczną, krajobrazową i obyczajową regionu sieradzkiego. W latach 1999 - 2003 BWA organizowało plenery malarskie w Mierzynie (województwo wielkopolskie).

Przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym to przede wszystkim jedenaście edycji Sieradzkich Prezentacji Plastycznych, odbywających się w cyklu dwu lub trzyletnim w latach 1976 - 2004. Prezentacje mają charakter wystawy środowiskowej, będącej przeglądem twórczości profesjonalnych artystów plastyków związanych z regionem sieradzkim. Do młodzieży sieradzkich szkół adresowany był Konkurs Wiedzy o Sztuce (1997, 1999) oraz Międzyszkolny Konkurs Malarski "Muralia" (jedenaście edycji od 1993 do 2019 r.). BWA posiada własną bibliotekę, archiwum oraz kolekcję polskiego malarstwa współczesnego ( w dużym stopniu pochodzącą z darów poplenerowych), tkaniny artystycznej, rysunku i grafiki. Dyrektorami BWA byli: Janina Sakowicz (1976 - 1978), Lucyna Kuleczko (1978 - 1995), Małgorzata Szymlet-Piotrowska (od 1995 - 2020 r.). Obecnie dyrektorem jest Tomasz Oszczęda ( od 2020 r)


Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Pięknych

Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Pięknych powstało w 2000 r. z inicjatywy grupy artystów związanych z sieradzkim środowiskiem twórczym, wśród których znaleźli się Barbara Dyoniziak, Kasjan Farbisz, Zbigniew Gawrych, Franciszek Kubiak, Aleksy Nowak, Krzysztof Nowak, Halina Nowicka, Karol Owczarek, Beata Rajczak, Witold Rajczak, Alicja Szkudlarek, Cezary Zbrojewski. W skład pierwszego zarządu weszli Paweł Duraj ( prezes Stowarzyszenia), Alina Sibera, Małgorzata Szymlet - Piotrowska, Jacenty Jończyk i Jacek Frąckiewicz.
Celem Stowarzyszenia była integracja środowiska twórczego i działanie na rzecz artystów zamieszkałych i tworzących na terenie regionu sieradzkiego. Do najważniejszych zadań Stowarzyszenia należało propagowanie i ochrona twórczości jego członków, tworzenie płaszczyzny konfrontacji i rozwoju profesjonalnej twórczości plastycznej, współpraca z podobnymi organizacjami w Polsce oraz tworzenie warunków dla rozwijania koleżeńskiej więzi i wzajemnej współpracy. Stowarzyszenie wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych w Sieradzu było organizatorem Sieradzkich Prezentacji Plastycznych, Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego "Triennale z Martwą Naturą", plenerów malarskich, m.in. Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego "Kleszczów 2001", który odbył się w gminie Kleszczów w sierpniu 2001 r. Stowarzyszenie zakończyło działalność w 2018 roku.