Wystawa reliefów Ewy Janus pt. PAMIĘĆ MATERII PAMIĘĆ SŁOWA. Wystawa czynna do 2 lutego 2018 r.

IMG 5639

 

Ewa Janus jest absolwentką Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z Medalem Rektora w pracowni profesora Stefana Borzęckiego otrzymała w 1991 roku. Była
stypendystką w pracowni profesora Alfio Mongelliego w Rzymie w latach 1994–1995. Od 1991 roku jest pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni. Prowadzi Pracownię Rysunku
na Wydziale Rzeźby oraz Pracownię Rzeźby na Wydziale Malarstwa. Jest autorką wydawnictw monograficznych i tekstów o sztuce współczesnej. W latach 2008 – 2014 była członkiem
Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Zajmuje się głównie małą formą rzeźbiarską, medalierstwem i rysunkiem. Jest autorką ośmiu wystaw indywidualnych i uczestniczką licznych wystaw zbiorowych oraz laureatką
nagród i wyróżnień. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie.