Wystawa grafiki i fotografii Dariusza Dart Chojnackiego "DŹWIĘKI CZASU I PRZESTRZENI" 11 - 31 maja 2013 r..

 

Dariusz Chojnacki, urodzony w 1967 roku, ukończył Instytut Wychowania Artystycznego Uniwersytetu im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Jest twórcą aktywnym i wszechstronnym. Uprawia malarstwo, grafikę, fotografię, rysunek, jest także poetą i kompozytorem. Ma na swoim koncie wiele wystaw w Polsce i Grecji oraz cenne inicjatywy spotkań artystycznych w Kaliszu i Łodzi. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Architektury Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej, gdzie sprawuje funkcję szefa specjalności Komunikacja Wizualna.


Prezentowana obecnie wystawa obejmuje dwa cykle: czarno-białe grafiki wykonane w technice linorytu przedstawiają w formie abstrakcji geometrycznej dwa przeciwstawne aspekty istnienia, jakimi są światło i cień. Są refleksją na temat nieoznaczoności zjawisk a jednocześnie próbą ujęcia w karby subiektywności wszelkich wrażeń. Cykl fotografii to barwne impresje na temat światła sytuującego się na styku przedmiotu i domykającej go przestrzeni.